Fractie

 • Maarten de Pagter

  Ik ben Maarten de Pagter (44), getrouwd en vader van drie kinderen. Sinds twee jaar woon ik in Gorinchem. Hiervoor heb ik in Dordrecht gewoond. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als ICT-consultant in de uitzend- en detacheringsbranche.

  Graag wil ik me inzetten voor goed en innovatief onderwijs waarbij het bedrijfsleven en onderwijs samen optrekken. Daarnaast vind ik duurzaamheid en het klimaat belangrijk. Het is goed als we verantwoord met onze aarde en grondstoffen omgaan. Verantwoord en duurzaam ondernemen. Goed rentmeesterschap. Zorg voor elkaar en voor de schepping. Daarnaast wil ik me inzetten voor een verantwoord en transparant financieel beleid.

  Lees een interview met Maarten onderaan de pagina

 • Ik ben Anselm Krol (48 jaar), ben getrouwd en heb drie kinderen. Ik werk bij de zorgorganisatie Leger des Heils te Rotterdam. Daarnaast ben ik hobby-imker, fruit- en groenteteler, zwerfvuilraper en liefhebber van buitensport (hardlopen, fietsen en kanoën).

  Ook ben ik kerkelijk betrokken en door de liefde van Jezus gedreven om onrecht tegen te gaan. Ik ben opgegroeid in de Tweede West en later in Gorinchem-Oost. Ik ben trots op onze prachtige vestingstad!

  Als raadslid wil ik de stad dienen en maak ik mij in het bijzonder hard voor:

  Een groen en gezond Gorinchem (van openbaar groen tot luchtkwaliteit);
  Goede fiets- en wandelverbindingen (Gorinchem nodigt uit om te fietsen, wandelen en hardlopen);
  Iedereen mag meedoen in onze stad (we pakken belemmeringen aan);
  Een goede sfeer in de gemeenteraad (goede inzichten van alle raadsleden worden benut).

Nadere kennismaking met:

Maarten de Pagter

Maarten de Pagter Gemeenteraad_2022_9

Voor wie zit je in de raad?
In de raad ben ik een vertegenwoordiger van alle inwoners van Gorinchem maar in het bijzonder voor de achterban van ChristenUnie en SGP. Als christelijke partijen hebben we een lijstverbinding en hebben gezamenlijk het verkiezingsprogramma geschreven. Ik voel het als mijn verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk punten van dit programma met onze fractie te realiseren. Daarbij werken samen met mensen die direct of indirect met onze fractie verbonden zijn.

Waar ben je nu mee bezig?
Momenteel ben ik veel bezig met duurzaamheid en de Regionale Energie Strategie. We kunnen niet anders dan overgaan op alternatieve energiebronnen. De aarde raakt uitgeput en we hebben de verantwoordelijkheid om deze ook weer door te geven aan de generaties na ons. Het is nu het momentum om alternatieve energiebronnen te gaan gebruiken. Echter, dit moet wel op een juiste manier plaatsvinden, maar uitstellen kan niet. Daarnaast liggen er momenteel diverse plannen om de infrastructuur in Gorinchem te verbeteren, zoals de Banneweg en de Haarsekades. Andere onderwerpen waar ik me op richt zijn o.a. Integrale Veiligheid en toezicht, Economie, Water en waterveiligheid.

Wat wil je de komende 4 jaar bereiken?
Aan het einde van deze periode van 4 jaar hoop ik:

 • Dat we een socialere samenleving zijn en we van elkaar geleerd hebben om beter voor elkaar te zorgen;
 • Dat armoede is minder is geworden;
 • Dat we beter voor eenzame en oudere mensen zorgen.
 • Dat we in Gorinchem sterk en veilig jongerenwerk hebben gecontinueerd;
 • Dat we een verantwoord en transparant financieel beleid hebben;
 • Wat betreft duurzaamheid en klimaat hoop ik dat we grote stappen hebben gezet in de Regionale Energie Strategie en zicht hebben op het gebruik van alternatieve energiebronnen, de invulling van goed rentmeesterschap;
 • Ook hoop ik dat we stappen hebben gezet qua wonen in Gorinchem. Een beter en gevarieerder aanbod van starters- en generatiewoningen.   


Waar ben je het meest trots op als je terugkijkt op afgelopen jaar?
Het is een veelbewogen jaar geweest sinds de verkiezingen van maart 2022. Er is veel werk verzet. Nadat we in de coalitie terecht zijn gekomen is er veel afstemming geweest om samen te komen tot een coalitieprogramma. Dat vereist veel afstemming waarbij je ook knokt voor de standpunten van ons verkiezingsprogramma. Het is een proces van balanceren, op sommige punten moet je wat toegeven en op andere punten kun je dit niet. In samenwerking met elkaar ben ik trots op wat we bereikt hebben. We zijn onderdeel van de coalitie, Marjo is wethouder met mooie en ook zware portefeuilles. Waar ik ook trots op ben, is dat we op diverse niveaus verschil kunnen maken en ook christelijk geluid kunnen laten horen binnen de diverse onderwerpen. Ons handelen en spreken is op een andere manier. Op die plekken kunnen we laten zien hoe je elkaar dient en betrouwbaar bent. In de afgelopen periode hebben we al veel mooie dingen bereikt zoals het coalitieakkoord, de opvang van Asielzoekers, een motie waarin we gaan onderzoeken of Stichting Urgente Noden in Gorinchem opgezet kan worden.


Wat doe je naast het raadslidmaatschap?
In het dagelijks werk ben ik werkzaam als consultant bij Mysolution in Houten. We implementeren software in de uitzend- en detacheringsbranche. Organisaties in deze branche gebruiken onze software om de dagelijkse werkzaamheden vorm te geven. Het stuurt diverse processen in de organisatie aan, vanaf het moment dat een kandidaat solliciteert op een website, het opstellen van een contract, het verlonen van de uitzendkracht en de financiële afwikkeling. We implementeren de software bij klanten tijdens een project. We analyseren de processen waarbij de software wordt geconfigureerd zodat het proces van een organisatie verloopt. Daarnaast geven we ook training in het gebruik van de software.

Welke Bijbeltekst inspireert je het meest?
Het tweede hoofdstuk van de Filippenzenbrief van Paulus spreekt mij heel erg aan en dan met name vers 3 en 4 waar staat:  ..’zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achtte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder (lette) ook op dat van anderen’ in dit stuk van de brief wordt de jonge gemeente opgeroepen om samen één te zijn en elkaar te dienen zoals Jezus ook gediend heeft. Het gaat er dus om voor elkaar te zorgen zodat het goed zal gaan met de hele gemeente. Deze vorm van dienstbaarheid spreekt me heel erg aan. In de huidige tijd zien we ook dat wanneer we elkaar dienen we er allemaal beter van worden. Deze houding wil ik ook in het raadswerk aanhouden. Ik ben ervan overtuigd dat dit de meest bestendige manier is om voor elkaar en de samenleving te zorgen.


Hoe besteed je jouw vrije tijd het liefst?
In mijn vrije tijd sport ik graag. Ik heb diverse voorkeuren, in de winter ben ik vaak in de sportschool te vinden, wanneer het wat mooier weer wordt ben ik graag buiten en doe ik aan wielrennen of hardlopen. Daarnaast geniet ik ook van een goede wandeling met camera in de hand. Ook klus ik graag en geniet ik van het onderhouden van de tuin. Tijd met mijn gezin is ook belangrijk dus ik ben ook graag thuis. 


Heb je nog een laatste uitsmijter?
Een quote die ik heb uit het boek: Ja-maar wat als alle lukt?

Eén van de eerste dingen die we moeten leren loslaten is de illusie dat ons leven, laat staan de wereld ‘maakbaar’ zou zijn.

Het gaat erom dat wat we hebben gekregen ook goed verzorgen als een rentmeester en dat wat we hebben gekregen ook weer door kunnen geven aan volgende generaties.