Speerpunten

De lokale politiek gaat over mensen. Over jou en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht, de verpleegkundige, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en de manier van samenleven in Gorinchem.

Gorinchem is een fantastische stad om te wonen, te werken en te verblijven. De stad groeit. Voor ChristenUnie-SGP is het belangrijk dat Gorinchem een stad met menselijke maat blijft. We geloven in een stad waar het niet gaat om ‘ik’ maar om ‘wij’. Samen voor Gorinchem. We willen een stad waarin we omzien naar elkaar. Een stad die leefbaar is, ook voor een volgende generatie.

Al eeuwen ligt Gorinchem op een strategische goed bereikbare plaats tussen rivieren en wegen. Dit heeft veel voordelen, maar helaas ook nadelen. Wie ergert zich niet als het verkeer in Gorinchem vastloopt, wanneer een brug open gaat? Wij willen niet alleen de fysieke verbindingen tussen wijken verbeteren, maar ook verhoudingen tussen inwoners bevorderen. Het is belangrijk dat voorzieningen toegankelijk blijven. Gorinchem is een stad waar mensen zich thuis moeten voelen.

Juist in een tijd van sterke polarisatie in politiek en samenleving willen we verbindend zijn naar elkaar en de samenleving. Niet voor onszelf maar voor de ander. Samen voor Gorinchem!

 • Een groene en veilige buurt

  Een verzorgde buurt draagt bij aan een sterke veiligheids- beleving. Genoeg openbaar groen, speeltuintjes, plekken om elkaar te ontmoeten maken dat het goed leven is in onze stad.

 • Wonen voor jong en oud

  Meer starters en generatie woningen zorgen voor meer variatie in woningaanbod. Doel: voor elke beurs en levensfase is er een woning.

 • Veilige en snelle (fiets)verbindingen

  Snelle en veilige fiets- verbindingen moeten ertoe leiden dat mensen eerder voor de fiets kiezen. We zetten sterk in op de verduurzaming van het vervoer.

 • Aantrekkelijke en levendige stad

  Gorinchem is een unieke, prachtige vestingstad. Wij zijn zuinig op de historische plekken en gaan voor een breed cultuur aanbod en het stimuleren van eco-vriendelijke vormen van toerisme.

 • Gezond financieel beleid

  Een meerjarig sluitende begroting is vanzelfsprekend.

 • Sterk en veilig jongerenwerk

  Jongeren zijn het waard om te koesteren. Zoekend naar een weg voor henzelf in deze wereld, gunnen wij hen genoeg ‘veilige’ plekken waar zij hun verhaal kunnen doen.

 • Toegankelijke en transparante overheid

  We staan voor een overheid die open, betrouwbaar, transparant en toegankelijk is. Gemeentelijke voorzieningen en diensten zijn ook toegankelijk voor mensen zonder computer en/of internet.

 • Zorg en aandacht voor elkaar

  Ieder mens heeft anderen nodig, want samen kunnen we méér. Dat vraagt continu investeren in gezinnen, nieuwkomers, gerechtigheid en veiligheid. Zorg dient beschikbaar te zijn voor een ieder die dit nodig heeft.

 • Stimulatie van innovatie & ondernemerschap

  Onderwijs en bedrijven hebben elkaar nodig. Ons ideaal is dat zij samen optrekken om vakmensen op te leiden voor nu maar ook voor morgen.

 • Klimaatneutraal is de norm

  Wij zien het als belangrijke taak om goed voor de aarde te zorgen. Daarom willen we groene en schone straten, gezonde lucht, schone energie, een circulaire economie, duurzaam (openbaar) vervoer.