Wethouder van de ChristenUnie

Hans Freije

Geboren in 1961, opgegroeid op het platteland van Groningen en betrokken en kritisch op mijn omgeving ben ik een zoektocht gestart. Op mijn 18e voor mijn studie verhuisd naar Wageningen, gezocht naar antwoorden op maatschappelijke en persoonlijke vragen. Kwam daarbij uit op God die in heel veel opzichten zelf al op zoek was naar mij en alle mensen. Daarom was mijn studietijd niet alleen zoeken, maar ook vinden en verder meedoen, actie ondernemen. Of met één begrip: beschikbaar zijn. Beschikbaar voor God, beschikbaar voor mensen. Vanuit werk en privé (vrouw en drie pubers/jong volwassenen) bewust gekozen voor de ChristenUnie. Vanuit die zelfde betrokkenheid van christen-zijn en dichtbij mensen. Sinds ’97 politiek actief (8 jaar raadslid Gorinchem, 3 jaar, resp. 4 jaar wethouder in gemeenten Giessenlanden en Zederik). Nog steeds vanuit die zelfde betrokkenheid en passie voor datgene wat de Bijbel ons ook aanreikt: God liefhebben en de naaste als jezelf.

In Gorinchem vul ik die betrokkenheid in met wethouder zijn voor de Wmo (wet maatschappelijke ontwikkeling)/zorg, verkeer en vervoer, volksgezondheid, sport en subsidiebeleid.

“En wat betekent dat voor mij?“, is wellicht de vraag. Met een tweetal onderwerpen maak ik dat duidelijk.

Het betekent bijvoorbeeld dat de vele veranderingen die in de zorg aan de orde zijn en die meer en meer taak zijn voor de gemeente zorgvuldig en met aandacht voor de sterk uiteenlopende hulpvragen moeten worden uitgevoerd. Dat betekent voor mij dat de gemeente goed naar de burger moet willen luisteren, en wil weten wat zijn vragen zijn zodat er een goed antwoord op wordt gegeven. En dat is soms ook duidelijk willen maken dat niet alles van de gemeente komt, maar eigen inzet en verantwoordelijkheid ook nodig is.

Een ander voorbeeld. Bij verkeer is verkeersveilig maken van wegen belangrijk. Dat houdt niet alleen een taak in voor de gemeente om routes veiliger te maken, maar ook te zorgen dat goede voorlichting en verandering van verkeersgedrag wordt gerealiseerd. Natuurlijk is de bereikbaarheid ook van groot belang: de verbreding van de A27, maar ook het stimuleren dat mensen vaker de fiets pakken.

Wat hieruit belangrijk is voor de burgers van Gorinchem en Dalem is dat ik graag in contact sta met hen. Een mail- resp. SMS bericht naar h.freije@gorinchem.nl of 06-55 74 87 85 zijn daar prima mogelijkheden voor!

Portefeuilles

WMO, verkeer en vervoer, sport, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid

E-mail: h.freije@gorinchem.nl
Telefoon: 06-55 74 87 85
Twitter: @HansFreije