Wethouder van de ChristenUnie

Hans Freije

Op mijn 18e verhuisde ik naar het groene Wageningen om daar te gaan studeren aan de Landbouwuniversiteit. Dit na mijn kinder- & tienertijd te hebben doorgebracht op het Groningse platteland. In mijn tijd als student ging ik op zoek naar antwoorden op verschillende levensvragen. Zo kwam ik uit bij God die in veel opzichten zelf al op zoek was naar mij en alle mensen. Mijn studietijd was niet alleen zoeken naar antwoorden, het was ook vinden, verder meedoen en actie ondernemen. Of met één begrip: beschikbaar zijn. Beschikbaar voor God, beschikbaar voor mensen. Voor mij betekende dat mijzelf bewust beschikbaar stellen voor de ChristenUnie. En vanuit diezelfde betrokken houding van christen-zijn ook dichtbij mensen willen staan. Dat heb ik gedaan sinds ’97: 8 jaar als raadslid in Gorinchem, daarna respectievelijk 4 jaar wethouder in Giessenlanden en Zederik, en nu wethouder sinds 2014 in Gorinchem.

Nog steeds vanuit die zelfde betrokkenheid en passie voor datgene wat de Bijbel ons ook aanreikt: God liefhebben en de naaste als jezelf. In Gorinchem vul ik mijn betrokkenheid in met wethouder zijn voor de Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning)/zorg, verkeer en vervoer, sport, sociale- en economische zaken.

“En wat houdt dat wethouderschap dan concreet voor je in?“, wordt mij vaak gevraagd. Met een tweetal onderwerpen maak ik dat graag duidelijk.

Onder ander dat de gemeente goed naar de burger moet willen luisteren en wil weten wat de vragen van de burger zijn zodat de gemeente daar een goed antwoord op kan geven. Bijvoorbeeld de vele veranderingen in de zorg die aan de orde zijn. Dit betekent voor de gemeente dat zij met aandacht en zorgvuldigheid sterk uiteenlopende hulpvragen van de burgers mee moet willen oppakken.

Daarnaast houdt het concreet in dat ieders eigen inzet en verantwoordelijkheid nodig is, zowel van de gemeente als van de burgers. Zoals bijvoorbeeld bij het verkeersveilig maken het geval is. Het is de taak van de gemeente om routes veiliger te maken en te zorgen voor goede voorlichting waardoor Gorcummers zich veiliger zullen gaan gedragen in het verkeer. Daarnaast zal de gemeente ook bijdragen aan de bereikbaarheid: bijvoorbeeld naar de binnenstad en andere voorzieningen maar ook het stimuleren dat mensen vaker de fiets pakken.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande verhaal vragen hebben gekregen, voel u vrij om mij te contacten. Ik ga dat contact graag aan. U kunt mailen naar: h.freije@gorinchem.nl of sms’en naar: 06-55748785

Portefeuilles

WMO, verkeer en vervoer, sport, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid

E-mail: h.freije@gorinchem.nl
Telefoon: 06-55 74 87 85
Twitter: @HansFreije
Twitter: https://nl-nl.facebook.com/hans.freije