Speerpunten

De ChristenUnie-SGP is een samenwerkingsverband van christenen

We bedrijven lokale politiek met de Bijbel als basis en gedreven door Gods liefde zetten we ons in voor de inwoners van de gemeente Gorinchem.

De ChristenUnie-SGP gaat voor een financiële gezonde stad

Bezuinigen betekent keuzes maken. Voor ons betekent dit eerst kiezen voor de noodzakelijke dingen, dan het nuttige en daarna voor het aangename.

De ChristenUnie-SGP komt op voor de kwetsbaren

Juist in een tijd waarin stevig bezuinigd moet worden, komen we op voor mensen die het (even) niet zelf redden. De gemeente is een vangnet voor wie dat nodig heeft en een springplank voor wie (weer) meer kan.

De ChristenUnie-SGP gaat voor een hechte samenleving

Mantelzorgers en vrijwilligers zijn onmisbaar. Wij zijn zuinig op mensen met hart voor een ander en die zich actief inzetten voor de samenleving. Samen met gezinnen, scholen, verenigingen, kerken, werkgevers en werknemers en betrokken buurtbewoners vormen ze het cement van de samenleving

De ChristenUnie-SGP komt op voor gezinnen

Gezonde gezinnen maken Gorcumse samenleving sterk. De ChristenUnie-SGP wil ouders en hun kinderen de ruimte geven en helpen waar dat nodig is. Zo is het voor ons van belang dat geen kind de basisschool verlaat zonder een zwemdiploma.

De ChristenUnie-SGP gaat voor constructief

Samen bereik je meer. Wij zoeken de verbinding in de raad en daar buiten. Samenwerken vanuit een positie van gelijkwaardigheid is goed voor een sterke stad en regio.

De ChristenUnie-SGP gaat voor goede bereikbaarheid

Naast vrij baan voor fietsers door veilige en of snellere routes te realiseren naar school, naar werk en thuis, blijven we ons ook inzetten voor verbetering van het openbaar vervoer naar Utrecht en Breda.

De ChristenUnie-SGP gaat voor duurzaam wonen, werken en leven

Wij voelen ons verantwoordelijk voor het leefklimaat in de regio Gorinchem. Natuurbehoud en het gebruik van alternatieve energiebronnen willen wij stimuleren, omdat het in alle opzichten winst oplevert.

De ChristenUnie-SGP gaat voor onderwijs dat aansluit

Werkgevers in Gorinchem hebben goed opgeleid personeel nodig. De jongeren die van school komen willen we behouden voor de werkgelegenheid in onze eigen regio. We gaan ons inspannen voor een passende opleiding in de maritieme sector.

Wat is jouw reden om op de ChristenUnie-SGP te stemmen?