Vacatures

Het bestuur van de lokale afdeling Gorinchem is op korte termijn op zoek naar leden die een bijdrage willen leveren aan de bestuurswerkzaamheden. Het gaat om de functies van Voorzitter en Secretaris in het lokale bestuur. Het betreft hier onbezoldigde functies.

Taken bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor onder meer het organiseren van de ledenvergadering. In verkiezingstijd zorgt het bestuur, in samenwerking met de fractie en de leden van de kiesvereniging, voor een verkiezingsprogramma, een kandidatenlijst en uiteenlopende campagneactiviteiten. 

Wat ga je doen?
De taken van de Voorzitter en Secretaris zijn als volgt omschreven:

Voorzitter

 • Vertegenwoordigt het bestuur en haar beleid naar de lokale ChristenUnie-fractie en naar andere geledingen binnen de ChristenUnie.
 • Leidt de bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen
 • Stuurt de diverse taken en verantwoordelijkheden binnen het bestuur aan
 • Is verantwoordelijk voor voortgangsgesprekken met de fractieleden (en indien nodig met de bestuursleden)
 • Draagt mede zorg voor het opstellen van het verkiezingsprogramma. Ziet namens de kiesvereniging toe op de uitvoering daarvan door de lokale ChristenUnie-fractie

Functie-eisen:

 • Overtuigd Christen met politieke kennis
 • Leidinggevende capaciteiten
 • Goede communicatieve vaardigheden

Secretaris

 • Het ondersteunen van het bestuur met administratieve werkzaamheden.
 • Verzorgen van notulen van bestuurs- en algemene vergaderingen
 • Het bijhouden van de ledenadministratie
 • Erop toezien dat de leden worden uitgenodigd voor algemene vergaderingen
 • Verzorgen van de correspondentie
 • Jaarlijks een verslag opstellen van de werkzaamheden van het bestuur en eventuele bestuurscommissies
 • Indienen van kandidatenlijsten bij verkiezingen

Functie-eisen:

 • Overtuigd Christen 
 • Fininacieel onderlegd

Heb jij passie voor de christelijke politiek, laat het ons dan weten zodat we met jou in gesprek kunnen. Mocht je eerst meer informatie willen hebben over de functie van voorzitter of secretaris dan kan je daarvoor contatc opnemen via info@gorinchem.christenunie.nl.