Achterban- bijeenkomst ChristenUnie-SGP in Provinciehuis Zuid-Holland

Provinciehuis Zuid-Holland06 april 2016

30 maart jl. was ik aanwezig bij achterban-bijeenkomst ChristenUnie-SGP in het provinciehuis van Zuid-Holland. Na de opening met schriftlezing en gebed spraken Chris Schaapman en Henk van Dieren over de wijze, waarop de provincie kijkt naar de huidige leegstand bij detailhandel en kantoren. Wat betreft de detailhandel is het provinciestandpunt zich nog aan het ontwikkelen.

De fysieke detailhandel loopt terug, de online-handel groeit en de winkelstrips in steden en dorpen hebben het moeilijk. De provincie stuurt aan op concentratie (voorkomen nieuwe centra) en meer concentreren van detailhandel in stadscentra. Daarbij is de tip vooral aandacht blijven geven aan het verblijfsklimaat (moet aangenaam zijn om er te vertoeven). Men is tegenstander van nog meer grote discounts buiten de stad. Ook spreekt men over "uitnemen" en "transformeren": een winkel een andere bestemming geven (b.v. wonen). 

Wat de kantoren betreft zal vooral de plancapaciteit (nog te ontwikkelen) in bestemmingsplannen terug gebracht moeten worden. Er is momenteel gemiddeld 17% leegstand in de gemeenten in Zuid-Holland. In de grote steden minder maar bv.in Gouda 35%. In de bestemmingsplannen is tussen 2015-2020 nog 63.700 m2  gepland, 2020-2025 nog 20.000 m2 en na 2025 nog eens 22.000 m2. Ook hier is dus transformatie naar andere bestemmingen een voorstel.

Na de pauze was er tijd voor plenaire inbreng van onderwerpen:

  1. Intercity Dordrecht - Breda: voorstel om de IC Dordrecht -Venlo via korter traject te laten rijden ten koste van IC Dordrecht -Breda. Zowel kamer, provincie als Dordrecht maken zich sterk voor het behoud van het IC traject Dordrecht - Breda
  2. Veerdienst Riveer: De komende weken staat het vervoer over water op de agenda van de provinciale staten. De optie, om na einde subsidie medio 2017 te kijken naar mogelijkheid om Riveer als openbaar vervoer te kenmerken, wordt daarin meegenomen. Servaas Stoop, fractievoorzitter ChristenUnie-SGP, gaf aan dat vervoer over water zeker de aandacht heeft en hij was blij met onze inbreng. 

Na afloop nog uitgebreid gesproken met Wilco Scheurwater, fractie lid prov. staten over verbreding A15 tot Gorinchem Oost. Dit onderwerp staat zeker op agenda van provincie en rijk. Diverse opties worden bekeken. O.a. wordt er gekeken naar een alternatief om de N214 te verbreden en het kruispunt N214 en N216 aan te passen.

Het was boeiend om een keer in het Provinciehuis aanwezig te zijn en met de statenleden van gedachten te wisselen. 

Anne de Jong
Fractielid ChristenUnie

« Terug

Reacties op 'Achterban- bijeenkomst ChristenUnie-SGP in Provinciehuis Zuid-Holland'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2016

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari