Laatste raadsvergadering van 2015

woelse_waard_pieter_sluyter_1553__kopie26 december 2015

Traditie wil, dat de laatste raadsvergadering van het jaar uiteindelijk overgaat in het eindejaars diner voor de raadleden met partners, college en burgemeester en enkele ambtenaren. Meestal wordt de vergadering gevuld met wat hamerstukken die nog even voor het einde van het jaar besloten kunnen worden.

Dat was dit jaar deels ook zo: er waren een aantal zaken waar we heel snel mee klaar waren. Maar de grote uitzondering vormde toch de discussie over het voorstel van het college over de extra ligplaatsen in de vluchthaven. Even het geheugen opfrissen: vanwege de nieuwe regelgeving over de rust en vaartijden voor schippers en omdat vanwege de veiligheid schepen niet meer aan de kant van de vaarweg mogen gaan liggen, zocht RWS in onze regio 25 extra ligplaatsen. Daarbij werd in eerste instantie gekeken naar de Woelse Waard. Vanuit de politiek en samenleving in Gorinchem is daar direct veel verzet tegen geweest en dat heeft het college overgebracht aan RWS. Daarop is het aantal plaatsen al omlaag bijgesteld.

Na een hele tijd van onzekerheid over de precieze plannen van Rijkswaterstaat lag er nu een voorstel om extra plaatsen in de vluchthaven te realiseren onder een aantal voorwaarden. Onder dit artikel vindt u de bijdrage die Frank Barth namens onze fractie heeft ingebracht: Kaderstelling ligplaatsen binnenvaartschepen Vluchthaven

Een nog grotere uitzondering op de traditie van de laatste raadsvergadering was de motie, die GroenLinks indiende: een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’, d.w.z: deze ging niet over een onderwerp dat op de agenda stond.

Tegelijk was de motie niet erg verrassend, want in de pers had GroenLinks zich al geroerd over het personeelsbeleid van YFC The Mall in Gorinchem en de motie ging daar op door: een raadsuitspraak, waarbij personeelsbeleid, dat de eigen signatuur van een organisatie betrekt in de sollicitatie (door van de sollicitant te vragen dezelfde levensbeschouwing te delen), als onwenselijk neergezet werd.

Een motie die regelrecht ingaat tegen de enige uitzondering op artikel 1 van de grondwet, vandaar dat er geen enkele actie werd gevraagd in de motie: dat zou immers discriminatie betekenen. Onze reactie op deze actie van GroenLinks vindt u onder dit artikel.

We waren verrast én erg dankbaar, dat bij de hoofdelijke stemming bleek, dat 12 van de 23 leden van de raad tegen de motie hadden gestemd, zodat deze dus verworpen werd. Een mooie steun voor al die organisaties, die vanuit hun levensbeschouwing zulk goed en betrokken werk doen voor Gorinchem!

Na deze spannende vergadering, was het goed om het jaar gezamenlijk af te sluiten met een diner. Nu genieten we van ons kerstreces: even twee weken geen vergaderingen of stukken lezen. In januari gaan we dan weer van start met het nieuwe vergadermodel, waarover we u dan ook uitgebreid zullen informeren.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Kaderstelling ligplaatsen binnenvaartschepen Vluchthaven28.5 kBapplication/pdfdownload
motie GroenLinks30.8 kBapplication/pdfdownload

« Terug