Precario, een spannend onderwerp?

precario27 november 2015

Een raadsvergadering met bijna alleen ‘technische onderwerpen‘, zo leek het donderdag 27 november. Allerlei verordeningen over de verschillende gemeenschappelijke regelingen (RSD en Avelingen-groep, Waardlanden en zo meer) stonden op de agenda.

Niet erg boeiend op het eerste gezicht, maar wel belangrijk voor veel diensten ook aan onze stad, denk aan de hele vuilophaal en verwerking.

En juist over de GR Waardlanden diende Frank Barth namens onze fractie een amendement (d.w.z een wijzigingsvoorstel op de tekst van het raadsvoorstel) in, dat ook al in andere plaatsen in de regio aangenomen is. De kern van het amendement: tijdig indienen van de jaarrekening, waardoor in alle regiogemeenten zienswijzen kunnen worden ingediend op die jaarrekening. Van groot belang voor onze controlerende taak als gemeenteraad. Voor dit voorstel wist Frank unanieme steun te verwerven en het amendement werd dan ook aangenomen.

Ook een technisch onderwerp is de precarioheffing die het college wil op gaan leggen aan de nutsbedrijven Stedin en Oasen. De gemeente krijgt geld voor kabels e.d die bedrijven in de grond leggen en beheren. De overeenkomst die er tussen Stedin en de verschillende gemeenten in onze omgeving was, loopt af en dus werd er gezocht naar hoe op een andere manier toch dezelfde inkomsten verkregen kunnen worden. Precario, de belasting, die bijvoorbeeld winkels ook moeten afdragen voor reclame-uitingen op en boven de straat, wordt nu ook ingezet om dezelfde inkomsten te houden. Stedin berekent dat door aan de consument, net als voorheen, zonder dat er dus een lastenverzwaring aan zit. Tenminste: zo stelt Gorinchem zich dat voor. Voor Oasen geldt dezelfde situatie. Frank Barth kaartte echter aan, dat de gemeente Molenwaard, ook via precario voor Stedin, de gederfde inkomsten van 83.000 euro, op wel erg ruime wijze lijkt te willen compenseren: de exorbitante hoogte van de precarioheffing, die zij op willen leggen levert de gemeente 1,7 miljoen euro op! Dat is dus ruim 1,6 miljoen meer.

En aangezien Stedin dit doorberekent, niet aan alleen de inwoners van Molenwaard, maar aan een veel groter gebied, in ieder geval de gehele AV regio, gaan inwoners van alle gemeenten, dus ook Gorinchem wel meer betalen en dat verdwijnt in de geldla van Molenwaard. De snelle rekensom als het bijvoorbeeld over de AV doorberekent gaat worden: per huishouden in Gorinchem 20 euro extra. Met het risico dat meer gemeenten deze ‘truc’ gaan toepassen om meer financiële ruimte te krijgen, waardoor het bedrag nog hoger kan worden.

Dit zorgde wel voor ophef in de raad: ondanks de technische aard van het voorstel, was iedereen klaar wakker!

Namens onze fractie heeft Frank Barth de volgende vragen gesteld:

  • Zijn de precarioheffingen van omliggende gemeenten op ondergrondse kabels, net als in Gorinchem, gericht op compensatie van de vervallen overeenkomst met Stedin?;
  • Indien gemeenten in de AV de precario belasting buitenproportioneel verhogen, zoals gemeente Molenwaard, wat betekent dit voor de doorbelasting via Stedin Netbeheer aan het Gorinchemse huishouden?
  • Welke aanpak stelt het college voor om te voorkomen dat Gorcumse huishoudens fors moeten meebetalen aan de indirecte lokale lastenverhoging van omringende gemeenten?
  • Kan de wethouder toezeggen dit te onderzoeken en de raad hierover in 2016 nader te informeren?

Wordt vervolgd…….

« Terug