MKB-Toets in de gemeente Gorinchem

23 mei 2020

Ondernemers moeten zo min mogelijk hinder ondervinden van regels en bureaucratie van de overheid, of dat nu op landelijk of lokaal niveau is. Het kabinet heeft voor landelijke wet- en regelgeving de mkb-toets al ingevoerd. Het is nu de beurt aan provincies en gemeenten. Want juist op lokaal niveau maken mkb- ondernemers het verschil. Zo’n MKB-Toets is een kans voor gemeenten om de lokale economie te versterken en de samenwerking met de lokale bedrijven te verbeteren.
MKB-Nederland heeft alle gemeenten opgeroepen om in navolging van het kabinet ook lokaal de MKB- Toets in te voeren. Deze toets moet ervoor zorgen dat maatregelen en gemeentelijk beleid (beter) uitvoerbaar worden voor kleine en middelgrote bedrijven.

Ondernemers klagen steeds meer over toenemende regeldruk. Dit geldt zowel voor maatregelen van de landelijke overheid als van gemeenten. Met name kleinere bedrijven zijn hier veel tijd aan kwijt. Omdat regels vaak niet zijn afgestemd op de praktijk van het mkb - terwijl 98 procent van alle bedrijven tot die categorie behoort - kunnen ondernemers er slecht mee uit de voeten.

Samen met regionale en lokale ondernemersverenigingen heeft MKB-Nederland dit voorjaar alle gemeenten een Handreiking gestuurd waarmee ze de MKB-Toets eenvoudig kunnen invoeren.

De MKB-Toets wordt vanaf dit jaar een belangrijk onderdeel van de verkiezing MKB-Vriendelijkste gemeente van MKB-Nederland. De ondernemersorganisatie zal per gemeente inventariseren of de toets daadwerkelijk is ingevoerd.

We hebben daarover de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van de brief van MKB-Nederland met de vraag de MKB-Toets lokaal in
te voeren?
2. Deelt het college de mening van MKB Nederland, dat de MKB-Toets een instrument is om tot
effectieve, uitvoerbare regels en maatregelen te komen voor het mkb en om onnodige regeldruk
te voorkomen?
3. Gaat het college de MKB-Toets invoeren, zo ja, op welke termijn en op welke wijze?
4. Wat gaat het college doen met de uitkomst van de MKB-Toets?
5. Op welke termijn en op welke wijze wordt de raad geïnformeerd over de uitkomsten van de MKB-
Toets en het vervolg daarop?

Gelieve bovenstaande vragen schriftelijk te beantwoorden.

De fractie van ChristenUnie-SGP, namens deze,

« Terug