Schriftelijke vragen ChristenUnie-SGP en GroenLinks over vluchtelingenkinderen

photo-1539632346654-dd4c3cffad8c.jpeg17 april 2020

Vanuit de verschillende vluchtelingenorganisaties en Defence for Children Nederland is de oproep gekomen aan Nederlandse gemeenten om een Coalition of the Willing te vormen, zodat 500 vluchtelingenkinderen op Lesbos, zonder ouders, in Nederland opgevangen kunnen worden.

Verschillende gemeenten in Nederland, o.a Molenlanden, hebben ook al toegezegd mee te willen werken aan het opnemen van deze kinderen. Nu de situatie o.a door de verspreiding van het Corona virus in de kampen op Lesbos alleen maar verder verslechterd, is er nog meer reden snel te handelen. 

Wij hebben daarom de volgende vragen aan het College:

  1. Is het college op de hoogte van de oproep die vanuit genoemde organisaties is gedaan?
  2. Is het college met ons  van mening, dat de situatie van vluchtelingen en meer specifiek vluchtelingenkinderen zonder ouders op o.a Lesbos zeer schrijnend is?
  3. Is het college bereid om na te gaan, of opvang van een aantal van deze kinderen in Gorinchem, evt. in samenwerking met Molenlanden en Vijfheerenlanden mogelijk zou zijn?
  4. Wil het college zich inzetten om ook in de regio Zuid-Holland- Zuid opvang van deze kinderen aan te kaarten?
  5. Wil de gemeente Gorinchem zich aansluiten bij de steunbetuiging om 500 vluchtelingenkinderen op te vangen en dit kenbaar te maken via een mail aan: griekenland@vluchteling.nl, dat deze kinderen een veilige plek in Nederland moeten krijgen?

« Terug