Vóór uitbreiding kleedkamers, maar tegen voorstel kopen veld van GJS?

photo-1459865264687-595d652de67e.jpeg25 april 2020

In de vergadering van 23 april staat op de raadsagenda, dat er een besluit genomen moet worden over het terugkopen van een veld van GJS.

Dat is raar, want de reden waarom het college voorstelt om dit te kopen is, dat ze GJS de financiële ruimte willen geven om extra kleedruimte te realiseren. Waarom dan geen voorstel om een financiële bijdrage voor dat doel. Wat nog meer bevreemdend is dat de gemeente dit veld in 2012 voor 1 euro heeft verkocht om nu dit veld terug te kopen voor 157.000 euro. 

De fractie van de ChristenUnie-SGP draagt de voetbalvereniging GJS een warm hart toe en staat zeker positief tegenover een verzoek om een financiële bijdrage voor de uitbreiding van kleedkamers, maar daar gaat dit voorstel dus niet over.

Marjo Molengraaf heeft in de commissiebijeenkomst B&A aan de wethouder gevraagd het voorstel aan te passen, omdat er via een U-bocht geld wordt vrijgemaakt voor een ander doel. Met het oog op transparantie en doelmatigheid van het inzetten van gelden verdient dit voorstel dan ook geen schoonheidsprijs. De wethouder gaf dat ook toe, maar heeft besloten het voorstel niet aan te passen. 

Kortom wij steunen dit voorstel niet, omdat: 

  • Het een voorstel is met dubbele bodem
  • 157.000 euro uitgeven, aan iets wat je eerst voor een euro hebt verkocht aan dezelfde vereniging, lijkt ons niet wenselijk als signaal
  • Het is een grote uitgave voor iets wat niet nodig is (een veld dat GJS al heeft) en niet voor iets wat zij wel nodig hebben (kleedruimte). Dat is niet transparant
  • In deze coronacrisis de gevolgen voor onze gemeente financieel onzeker zijn en het ons niet verstandig lijkt nu grote uitgaven te doen.

« Terug