Graag veel cultuur en liever minder steen

photo-1501837303764-ada599fdac6c.jpeg12 december 2019

De fractie van de ChristenUnie–SGP heeft in de maanden oktober en november voor de Gorcummers een enquête open gesteld om hun mening te geven over het cultuuraanbod in Gorinchem.

227 personen hebben de moeite genomen om de enquête in te vullen. Op 35000 inwoners zijn de resultaten niet representatief te noemen, maar er zijn wel een aantal lijnen zichtbaar in de antwoorden van deze mensen. De eerste weken hebben vooral onze eigen achterban gereageerd en na de eerste sessie met het culturele veld op 17 oktober en de oproep in het AD kwamen daar gelukkig ook veel reacties bij van mensen die wij niet direct tot onze achterban kunnen rekenen.

Ook voor ons mooi om te zien dat onze leden en achterban in grote lijnen weergeven hoe wij als fractie er in staan. De bijeenkomst met een aantal leden gaf hier ook al een aanzet toe.

Onze fractie staat positief tegenover cultuur en het cultuuraanbod in Gorinchem. We ervaren betrokkenheid op dit thema. Vanuit de enquête maken wij op:
- De respondenten zijn blij met het huidige cultuuraanbod en vinden dit voldoende tot goed.
- De meningen zijn verdeeld over wat dit de gemeente mag kosten, maar duidelijk is dat een grote groep vindt dat de gemeente aanjager en hierin een financier moet zijn. Dit in tegenstelling tot onze achterban die vooral het initiatief bij de inwoners wil laten.

Niet alle voorzieningen hoeven in de binnenstad gevestigd te zijn. Dit biedt ruimte om te zien welke voorzieningen op andere plaatsen kunnen worden aangeboden. We krijgen de indruk dat de behoefte aan een groot podium door 10% van de respondenten zeer gewenst is en aan de andere kant 10% dit compleet overbodig vindt. De overige respondenten gaan naar de kleinere podia in de stad of gaan incidenteel en ook buiten de stad naar het theater.

De uitkomsten van de enquête bevestigen voor de ChristenUnie-SGP fractie dat 7 miljoen in een theater met een groot podium investeren met het risico dat er geen goede exploitatie opgesteld kan worden niet wenselijk is. Liever investeren in meer cultuur dan in stenen, die geld blijven kosten. Voor de Gorcumse eigen verenigingen die koor-,dans-, operette en toneelvoorstellingen willen geven moet gezocht worden naar een flexibele en multi inzetbare plek.

« Terug