Terugblik op de begrotingsbehandeling

photo-1567427017947-545c5f8d16ad.jpeg11 november 2019

Op donderdag 7 november heeft de gemeenteraad van 15.00 tot bijna 00.30 uur gesproken over de begroting 2020, gepresenteerd door het college van Stadsbelang, Democraten Gorinchem, PvdA en CDA.

Een begroting waar ons inziens onverantwoord veel-geleend-geld wordt uitgegeven. Bijna 30 miljoen(!) aan plannen zijn in de begroting opgenomen, terwijl er nog niet het begin van een plan ligt. Renovatie van De Nieuwe Doelen (7 miljoen), een Beroepen en innovatiescholen campus (in totaal 15 miljoen over 4 jaar), 2 elektrische veerboten (5 miljoen), dat zijn de grote klappers. En dat was voor Democraten Gorinchem nog niet genoeg: ook nog eens 30.000 euro structureel (dus elk jaar) extra voor het filmfestival, terwijl we druk bezig zijn met het vast stellen van een cultuurvisie, waarin dit een plek zou moeten krijgen, zodat zaken in het geheel van cultuur bezien kunnen worden. Het valt op, dat dé topprioriteit, benoemd door de stad zelf bij de Visie-vorming, bereikbaarheid enmobiliteit geen geld krijgt. 

Wij zijn van mening dat dit onverantwoord is: onze schulden worden stevig omhoog gestuwd, aan de echte prioriteiten wordt niets gedaan en doordat er enorme bedragen geleend moet worden, is de armslag voor elk volgend college nihil, de ruimte om onvoorziene tegenslagen op te vangen, beperkt en we lopen daardoor enorme risico’s. Een motie van onze hand om nu we nog niet in de financiële problemen zitten, scenario’s te maken voor slechtere tijden, zodat we niet direct stevig hoeven te gaan bezuinigen, werd weggestemd.

De wethouder financiën bleek daarbij zijn eigen begroting niet te kennen of te snappen, sprak zichzelf tegen en creëerde zodanige verwarring, dat de voltallige oppositie (12 van de 25 zetels) een verklaring heeft opgesteld, waarin het college de nadrukkelijke suggestie werd gedaan de portefeuilleverdeling te heroverwegen: in begrijpelijke taal betekent dat: haal deze wethouder van financiën af!

Vanwege deze hele toestand, meenden wij- hoe ongebruikelijk ook- tegen de hele begroting te moeten stemmen. Wij hebben geen enkel vertrouwen dat deze coalitie onze stad de goede kant op leidt, integendeel. De inbreng van de coalitiepartijen was bedroevend onwetend op het gebied  van de financiën . Inwoners van Gorinchem hebben straks een schuld per inwoner van 4600 euro, terwijl dat gemiddeld 2500 euro is. Wij vonden en vinden dat onacceptabel.

U kunt onze bijdrage teruglezen op deze site.

 Verder hebben we nog 3 moties ingediend:

  • Tegengaan van reclamefolders, door Nee, tenzij op te nemen in de APV (aangenomen)
  • Vergroenen van de binnenstad (ingetrokken na een toezegging van de wethouder, dat hij dit samen met de binnenstadondernemers en andere belanghebbenden gaat oppakken)
  • Voorkomen is beter: hierin vragen we het college om te onderzoeken welke drempels er zijn bij de lichtere vormen van budgethulp en hoe die weggenomen kunnen worden (aangehouden om de wethouder de kans te geven ermee aan de slag te gaan)

Terugkijkend was het een roerige vergadering, met een zeer ongewenste uitkomst. Over 1 ding, ben ik wel erg tevreden: de samenwerking tussen de oppositie-partijen. Ondanks inhoudelijke verschillen, zijn we goed met elkaar opgetrokken en dat geeft moed voor de komende tijd.

« Terug