Bijdrages aan het debat over de Perspectiefnota

photo-1494548162494-384bba4ab999.jpeg04 juli 2019

Donderdag 4 juli vond de raadsvergadering plaats waarin de financiële en beleidsperspectieven van het huidige college behandeld werden. Waar wij vorig jaar tegen de Perspectiefnota èn begroting hebben gestemd vanwege de forse bedragen voor cultuur die niet onderbouwd werden.

Ook nu is dat weer aan de orde en onze afweging was: gaan we opnieuw tegen stemmen, met geen enkel resultaat of gaan we voor stemmen met een waarschuwing om in de aanloop naar de begroting en de begroting zelf de enorme bedragen voor cultuur en onderwijs (beroepencampus) nu wel te gaan onderbouwen.

Daarbij hebben we een motie ingediend om voor de begroting het principe ‘geld volgt beleid’ te hanteren. Tijdens de besprekingen leverde dit in ieder geval een toegankelijker houding van het college op, met van beide kanten een uitgestoken hand.

Lees meer in het onderstaande document.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
ChristenUnie Gorinchem - Jaarstukken 2018.pdf123,1 kBapplication/pdfdownload
Geld volgt beleid.pdf26,1 kBapplication/pdfdownload

« Terug