Riveer: mislukte aanbesteding elektrische veerboten

riveer2.png31 januari 2019

De aanbesteding van 2 elektrische veerboten voor Riveer is op niets uitgelopen. Geen enkele inschrijving is gevolgd op de uitgezette aanbesteding. De ChristenUnie-SGP heeft het college mandaat gegeven op 5 juli 2018: ja tegen elektrisch varen tegen de huidige exploitatiekosten van Riveer. Waarom? De partner oever gemeenten hebben een duidelijk kader getrokken. Meerkosten zouden dan volledig voor Gorinchem komen. En dat willen we niet.

Donderdag 17 januari heeft de gemeenteraad op ons initiatief gedebatteerd over de mislukte aanbesteding. Vooral de vraag ‘hoe verder?’ stond centraal. Uit de evaluatie blijkt, dat er veel onhaalbare eisen zijn gesteld in de aanbesteding. Een hoog gehalte van wensdenken!

Uit de evaluatie van de mislukte aanbesteding trekken we 2 hoofdlijnen:
1. Het dwingend ontwerp verhoogt de kostprijs met +/- 1miljoen euro per boot;
2. De aanbestedingscriteria zijn verre van realistisch.

Het opleggen van een dwingend ontwerp aan de scheepsbouwer, die vervolgens geen ruimte heeft voor verbeter-voorstellen, maar wel 100% aansprakelijk zal zijn voor de geleverde veerboten. Tevens was 10 jaar onderhoud meegenomen in de aanbesteding. Kortom: niet haalbaar voor de gestelde € 2,4 miljoen.

Wij hebben het college bevraagd:
• Hoe kan het dat een ingehuurde werkgroep zo’n niet haalbare aanbesteding heeft opgesteld?
• Wie heeft dat geaccordeerd? 
• Wat gaat het college doen om Riveer betaalbaar te houden?

Wethouder Van der Geest gaf zelf ook aan enkele nachten moeilijk geslapen te hebben. De vraag is echter, hoe nu verder?

De ChristenUnie-SGP heeft expliciet gevraagd om een klankbord groep vanuit de raad. Deze klankbordgroep moet worden ingezet om een 2e aanbesteding in concept voor te leggen en te toetsen of deze haalbaar is.
• Is de op te stellen 2e aanbesteding realistisch?
• Krijgt de scheepsbouwer de ruimte om kostprijs verlagende of technische betere voorstellen te doen aan het bestaande ontwerp?
• Valt het binnen de financiële kaders?

De toezegging voor deze klankborggroep hebben wij van de wethouder gekregen.

Wij blijven kort op de bal dit traject volgen: Riveer is voor Gorinchem te belangrijk! Riveer moet behouden worden!

Frank M.Th. Barth
Raadslid ChristenUnie-SGP

« Terug