Huisvesting & binnenklimaat scholen

01.png09 november 2018

Onze fractie heeft zich de afgelopen weken nadrukkelijk bezig gehouden met vraagstukken rondom scholen. Het zal u niet ontgaan zijn dat wij schriftelijke vragen hebben gesteld over een zinsnede uit de Perspectiefnota van het nieuwe college, waaruit leek te blijken, dat men van plan was op nog geen 500 meter van de Brede School Merweplein, waar al een IKC (Integraal Kind Centrum) is gevestigd, een tweede IKC te gaan openen in de nieuw te bouwen rede School op Hoog Dalem.

Onze fractie heeft het college daarop bevraagd, omdat dit zou kunnen betekenen, dat er leegstand op de eerstgenoemde school zou kunnen ontstaan, waarvan de kosten voor de gemeente zouden zijn. Maar ook eerdere afspraken over hoe er omgesprongen zou worden met de ruimte behoefte van de Regenboogschool van Logos, die daar ook onderdak moet gaan vinden, en de school van OVO, leken niet nagekomen te worden.

In de beantwoording heeft te college gesteld dat deze afspraken nadrukkelijk wel nagekomen gaan worden, dat stelt ons ietwat gerust. Maar we zullen hier scherp op blijven.

Verder heeft Frank Barth namens onze fractie een motie over het binnenklimaat op de al wat oudere scholen ingediend. Deze scholen moeten wat ons betreft ook aan de hogere eisen w.b het binnenklimaat voldoen. Dat is essentieel voor de kinderen en volwassenen, die veel uren op zo’n school verblijven: een slecht binnenklimaat met te weinig frisse lucht is schadelijk en nadelig voor de leerprestaties. Gelukkig is deze motie aangenomen en zal het college hiermee aan de slag moeten.

« Terug