Begrotingsbehandeling 2018

00.png09 november 2018

Dit jaar heeft Frank Barth de bijdrage aan de begrotingsbehandeling gegeven en zich daar uitstekend van gekweten. U vindt zijn bijdrage en motie op de site terug.

De nieuwe coalitie heeft de normale volgorde van de planning & controlcyclus op de kop gezet, door de voorjaarsnota naar de herfst te doen, volgestopt met uitgaven, de begrotingsbehandeling kwam daardoor zo snel, dat de spreektijden maar teruggebracht werden tot een absoluut minimum. Daarmee kreeg onze fractie niet de indruk, dat deze coalitie echt in gesprek met de oppositie wil. Dat wordt versterkt doordat de begroting helemaal dichtgetimmerd is. In slechts 5 maanden heeft deze coalitie de financiële positie van Gorinchem totaal uitgekleed: de schulden lopen weer hoog op en de gaten worden gestopt met gelden die bedoeld zijn voor projecten in de regio( de zag. IBP gelden) en de nog niet gerealiseerde opbrengt over 2019! Bij de minste geringste tegenvaller moet er gelijk bezuinigd worden. De lessen van de recente crisis zijn duidelijk niet geleerd. De rekening komt op het bordje van de komende generaties.

Het zal helder zijn, dat onze fractie( maar niet alleen onze fractie) tegen deze begroting heeft gestemd. En dat is in onze geschiedenis niet vaak voorgekomen.

Onze motie om echt prioriteit aan de mobiliteit en doorstroming te geven( dat is nl.hét aandachtspunt vanuit Visie van de Stad) heeft het helaas niet gehaald. Blijkbaar zeggen de coalitiepartijen wel dat dit de topprioriteit is, maar hebben ze er vervolgens geen geld voor gereserveerd en is zelfs een globaal overzicht van knelpunten, prioriteiten en budgetten teveel gevraagd.

Daarbij is volstrekt helder geworden, dat er wel, zonder enig plan, 10 miljoen naar het pand van De Nieuwe Doelen gaat. Daarover is participatie niet aan de orde. Gorinchem mag niet kiezen of dat geld naar cultuur gaat( geen prioriteit uit de Visie) of naar bereikbaarheid en mobiliteit. Dus u mag per huishouden 700 euro ophoesten voor het theatergebouw( exploitatie is daarbij niet inbegrepen) en u mag ook volstrekt vaststaan als u van Oost naar West: want daar is geen geld meer voor. 

Als oppositie hebben we deze vergadering samen opgetrokken: gezamenlijk is een amendement( voorstel tot tekstwijziging) ingediend, waarin het groot onderhoud van de Banneweg uit de planning gehaald zou worden en meegenomen zou moeten worden bij het integraal kijken naar de mobiliteit en bereikbaarheid. Dit integrale plan wordt eerste helft 2019 opgesteld, is de bedoeling, en de uitvoering van het onderhoud aan de Banneweg is tweede helft 2019 gepland. Een uitstekende kans om juist ook de Banneweg mee te nemen in dat integrale plan zou je zeggen. Maar de coalitiepartijen, Stadsbelang, Democraten Gorinchem, PvdA en CDA, wilden er niet aan en met de kleinst mogelijke meerderheid( 13 tegen 12 stemmen), werd het amendement verworpen. Een motie van GroenLinks en onze fractie om Gorinchem Kinderpardon-gemeente te maken, als signaal naar Den Haag, werd wel aangenomen. 

Een motie Waakhond Lokale Democratie, een item dat wij ook in ons verkiezingsprogramma ben staan en  bedoeld om te onderzoeken hoe de aanwezigheid van onafhankelijke journalisten in de raad bevorderd zou kunnen worden, werd helaas verworpen. Het college vond dit ook helemaal niet nodig: blijkbaar acht men de onafhankelijke informatievoorziening van inwoners geen verantwoordelijkheid van politiek en gemeentebestuur.

« Terug