Begroting 2019

photo-1443110189928-4448af4a2bc5.jpeg08 november 2018

Slechts 5 minuten per fractie wordt ons geboden tot behandeling van de begroting voor de komende 4 jaar. Tijd voor Algemene Beschouwingen is er niet. Ruimte voor een echt debat, over wat de raad belangrijk vindt voor de stad, is er ook niet.

De ChristenUnie-SGP ervaart de begrotingsbehandeling als een soort fait accompli, een voldongen feit, we kunnen spartelen wat we willen, maar de uitkomst ligt vast.

Concreet missen wij de handreiking tot dialoog om het beste eruit te willen halen voor de stad. Een gemiste kans, naar onze mening!

Gezien de zeer beperkte tijd aandacht voor enkele onderwerpen:

Goede elementen

 • Brede School Hoog Dalem
  Fatsoenlijk onderdak voor de leerlingen in wijk Oost. De noodlokalen van  de Regenboog school kregen tenslotte een al te permanent karakter. 

 • Openbaar Groen Wat extra geld voor onderhoud > Prima, het mag best wat netter op bepaalde locaties, 60cm hoog onkruid bij bushaltes bijvoorbeeld,  mag echt niet voorkomen.

 • Versterken organisatie > goed om daarin te investeren
  We moeten oog houden voor onze bestuurskracht in Gorinchem. Zeker nu omliggende gemeenten fors opschalen en hun bestuurskracht toeneemt.

 • Veiligheid & handhaving
  Veiligheid: ondanks de regionale setting: blijf aandacht vragen voor  Gorinchem. Ook op preventie. Sprekend voorbeeld hiervan is de maandenlange jacht op navigatiedieven enkele jaren geleden, deze inbraken stopten pas echt na inzet van lokauto’s en laagvliegende helikopters.
  Handhaving: Goed dat deze behoefte wordt onderkend en de daad bij het woord gevoegd door het BOA-team uit te breiden. 

Voorzitter, het is onvermijdelijk: onze punten van grote zorg in deze begroting

 • De Financiële glijbaan:
  De Weerstandscapaciteit van ver boven het maximum knalt naar het absoluut minimum in 6 maanden tijd. De met pijn en moeite opgebouwde Algemene Reserve, ons vet op de botten voor magere jaren, daalt met 10M, de vaste schulden stijgen met 36M. 

 • Wat extra geld voor onderhoud:
  Geen enkele financiële ruimte voor de komende 4 jaar. Het wordt koorddansen op het financiële randje : geen ruimte voor tegenvallers. En dat tot aan 2022. Kortom, deze begroting brengt Gorinchem in de situatie dat toekomstige tegenvallers beantwoord moeten worden met pijnlijke bezuinigingsmaatregelen. Willen wij dat? De ChristenUnie-SGP in elk geval niet! 

 • Geen middelen voor uitwerking Mobiliteitsvisie
  Na 10M voor het opleuken van het gebouw De Nieuwe Doelen, waarvan 2 eerdere wethouders de raad hebben voorgehouden het onverstandig te vinden daarin nog fors te investeren, is er geen echt budget gereserveerd voor de belangrijke ambitie van onze stad. Ook bekrachtigd door onze inwoners in de Visie van de stad, namelijk: aanpak van de bereikbaarheid. Wij weten dat er investeringen aankomen voor een Ringweg Noord, vervanging Lange Brug, aanpak fietsveiligheid en de doorstroming tussen Oost en West.

  In 2019 wordt de Mobiliteitsvisie opgeleverd. Welke daden gaan wij daaraan koppelen als er geen geld meer beschikbaar is?
  Daarom dienen wij de volgende motie in ‘Mobiliteitsvisie: geen woorden maar daden’

  Hiermee beogen wij de raad in positie te brengen om de Mobiliteitsvisie daadwerkelijk uit te gaan voeren aangezien de begroting hierin niet voorziet.

Dank u

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
ChristenUnie-SGP Gorinchem Motie Mobiliteitsvisie.pdf237,2 kBapplication/pdfdownload

« Terug