Werkbezoek stichting Leergeld

Leergeld16 maart 2018

Afgelopen dinsdag 13 maart ben ik samen met Aleid Stienstra( nr. 12 op de lijst) op bezoek geweest bij Bob van de Burgt van stichting Leergeld. Zij houden kantoor in het oude gebouw van de Floris van Dalemschool.

Leergeld is een landelijke vereniging, die ooit in Tilburg is gestart om jongeren te ondersteunen door sporten mogelijk te maken. Dit werd heel lang ondersteund door Philips( u weet wel, die uit Eindhoven), maar in Gorinchem is men in 2009 gestart en in eerste instantie op basis van giften. Dat gebeurd nog steeds, maar ondertussen is er subsidie en een samenwerking met Avres (voorheen Avelingengroep en RSD). Hierdoor zijn de exploitatiekosten afgedekt en is er tegelijk fondsenwerving mogelijk. Leergeld bestrijkt nu ook de hele regio Alblasserwaard-Vijheerenlanden.

Leergeld heeft als doel kinderen mogelijkheden geven die ze anders niet zouden hebben en voert eigenlijk uit voor het Regionaal Declaratiefonds. Dat is dus gebonden aan allerlei regels op het gebied van inkomen van ouders. Er wordt geen zak geld gegeven, maar ouders of verzorgers kunnen met facturen zaken als contributie, schoolspullen of een fiets naar Leergeld en dan worden deze zaken betaald, als tenminste aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Één van die voorwaarden is de inkomensgrens, die best streng is. Hierdoor vallen soms kinderen buiten de boot, van wie ouders weliswaar teveel verdienen om in aanmerking te komen voor hulp vanuit Leergeld, maar waar toch geen middelen zijn om het kind schoolspullen te geven o.i.d. Er kunnen omstandigheden zijn, waardoor (soms tijdelijk) financiële krapte in het gezin veel invloed heeft op hoe kinderen opgroeien. Dan kan Leergeld vanuit de giften, die ze ontvangen, los van Avres of RDF, kinderen helpen. 

Aanmeldingen komen vanzelfsprekend via Avres, maar ook steeds meer scholen maken ouders attent op Leergeld als het gaat om de vrijwillige ouderbijdrage,schoolreisje of schoolspullen.

Elk gezin, dat zich aanmeldt, wordt bezocht m.u.v. vluchtelingen (daar is de situatie te afwijkend om daar de gewone procedure toe te passen).

Er wordt ook gekeken naar de club of organisatie waar de sport of muziekles gedaan wordt: Leergeld gaat alleen akkoord als er duidelijke legale organisatie achter staat, dus geen ‘ zwarte’ muziekles. Leergeld moet ook aan strenge privacyregels voldoen, gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij er toestemming is gegeven. Vrijwilligers moeten tekenen voor geheimhouding.

In 2017 zijn er meer dan 1700 kinderen geholpen en de verwachting voor 2018 is meer dan 10.000 aanvragen! Bob van de Burgt geeft aan, dat in de regio AV wel een pluspunt is, dat men mag ontschotten. Dat wil zeggen dat wat bij het ene kind overschiet, bij een ander kind gevoegd kan worden, zodat er heel efficiënt met de middelen omgegaan kan worden. Per kind is een maximum van €550.  Er werken 2 betaalde krachten en verder vrijwilligers bij Leergeld, er is een kleine begroting met weinig overhead. Maar vanwege de groei, knelt het soms wel: de kantoorbegroting is te krap voor vervanging van dure spullen. 

Leergeld is betrokken bij de vangnet constructie voor de zwemvaardigheid, een onderwerp dat onze fractie hoog op de agenda wil houden: bij het afschaffen van het schoolzwemmen in de vorige periode, is er 10.000 euro jaarlijks voor deze constructie om kinderen die geen diploma kunnen halen vanwege gebrek aan geld, toch op zwemles te kunnen doen: 224 kinderen zijn zo toch zwemvaardig geworden. Tegelijk komt uit de, door ons in het coalitieakkoord opgenomen, monitoring, dat er 60 kinderen van school dreigen te komen die geen enkel zwemdiploma hebben.

Samen met het zwembad, scholen en Gorinchem Beweegt moeten oplossing  bedacht worden: er zijn plannen voor ‘ natte gym’, waarbij de hele klas in het zwembad gymnastiek heeft en de niet zwemvaardig kinderen zwemles krijgen.

Als fractie zien we het uitstekende werk van stichting Leergeld als een goede aanvulling op de bestaande sociale dienstverlening en een prima middel om de armoede in gezinnen met kinderen te bestrijden, zodat zij betere kansen krijgen mee te doen in de samenleving en zich te ontplooien.

« Terug

Reacties op 'Werkbezoek stichting Leergeld'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.