Werkbezoek - Natuurcentrum Van Andel-Spruijt park

DSCN918115 maart 2018

Op bezoek bij het Natuurcentrum in het Van Andel-Spruijt-park spreek ik met Gitta Spruit, geen familie van dus. De NLDoet-dag is net geweest en een grote groep vrijwilligers heeft veel werk verzet.

Gitta benoemt het belang van het Natuurcentrum voor de wijk, voor heel Gorinchem, maar er komen mensen vanuit de hele regio. Daarom zijn er ook veel plannen om het centrum op te knappen en uit te breiden: een natuurspeeltuin, meer ruimtes waar groepen terecht kunnen en plek voor de dieren om buiten te kunnen zijn: de pony’s hebben al een mooie zandbak achter de binnenstad waar ze heerlijk buiten kunnen staan.

Maar alles kost geld en na jarenlange sponsoring, mag Poort 6 volgens nieuwe regels geen geld meer in het centrum stoppen. En alhoewel er de stichting Vrienden van de kinderboerderij is, ontstaat er toch een flink gat in de begroting, net nu het centrum verder net aan de goede kant van de streep blijft. Dat levert dus wel hoofdbrekens op. 

Het Natuurcentrum is meer dan alleen de kinderboerderij, waar ook horeca bij zit. Het is ook de plek waar cliënten van Philadelphia dagbesteding hebben in die horeca en op de boerderij.

Verder is een heel belangrijke functie de natuur- en milieu educatie(NME) waar scholen vanuit de hele regio gebruik van maken. Dit is ook het deel dat de gemeente subsidieert. Er zijn de zogenaamde leskisten die leerkrachten kunnen gebruiken: 3 weken les met workshop erbij( bijvoorbeeld zelf papier scheppen om zo afvalrecycling te laten zien).

Nieuw is de groene gymles: onder de titel 'Groen doet Gorinchem goed' wordt een buitenschool programma Natuursprong (ontwikkeld door Staatsbosbeheer) samen met Gorcum Beweegt en de Carrousel gegeven om kinderen te leren verantwoord te ravotten. Vroeger helemaal niet nodig, tegenwoordig wel! 

Andere educatieve programma’s zijn het egelpad en kabouterpad voor de kleinere kinderen, voor de grotere kinderen is bijvoorbeeld microscoop- les mogelijk.

Daarnaast is in samenwerking met Waardlanden het project Afvalvrije school een groot succes: 80% van de scholen in de regio heeft dit al gehad. Voordeel voor de school is, naast educatie op dit gebeid, dat er op kosten voor restafval kan worden bespaard.

Gitta vraagt nog wel aandacht voor het werven en vasthouden van vrijwilligers: dat is een probleem waar men wel tegenaan loopt. Het is moeilijk vrijwilligers te vinden die echt zelfstandig kunnen werken en geld om daar begeleiding op te zetten, is er niet.

Dat neem ik dan alvast in mijn achterhoofd mee.

« Terug

Reacties op 'Werkbezoek - Natuurcentrum Van Andel-Spruijt park'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.