Werkbezoek Klik

klik25 januari 2018

Op een druilerige dinsdagmiddag schuif ik aan in de keuken van leefgemeenschap Zilt. Ik heb een afspraak om met twee vrijwilligers van KLIK te spreken over het werk van deze organisatie.

Vanuit verschillende kerken zijn er diverse initiatieven om met vluchtelingen en statushouders op te trekken en hen zo te helpen integreren in ons land. Door de contacten die verschillende vrijwilligers hadden met vluchtelingen en doordat men elkaar steeds vaker tegenkwam, ontstond het idee van het maatjesproject. Letterlijk bedoeld om van mens tot mens een ontmoeting te krijgen en een ‘klik’. Onder die naam: KLIK, zijn nu verschillende initiatieven gebundeld en ondergebracht bij stichting Ontmoeting.

Er bleek behoefte te bestaan aan ontmoeting en het samen optrekken om zo mensen vertrouwd te maken met de Nederlandse cultuur én omgekeerd te proeven van de cultuur van de nieuwkomers. Contacten worden soms via Vluchtelingenwerk gelegd en soms direct, en op dit moment doen 67 actieve vrijwilligers uit 11 kerken mee.

Naast het maatjesproject, wordt er elke maand een open maaltijd gehouden, waarbij ieder zelf iets te eten meeneemt uit de eigen cultuur. Verder is er op maandagavond sportavond voor mannen vanaf ongeveer 16 jaar (waar veel vaders en zonen komen), wordt de fietscursus voor dames georganiseerd en is er een start gemaakt met een laagdrempelige samenkomst, waar de nadruk ligt op ontmoeting, maar ook een viering is.

KLIK gaat uit van christenen, die hun geloof handen en voeten willen geven. De ervaring is, dat het met mensen uit andere culturen al snel over geloof gaat. Zeker vanuit de islamitische cultuur is spreken over God en geloven heel gewoon. KLIK wil mensen verbinden: aan elkaar en ook aan God. Daarom is men ook open over waar men zelf staat, tegelijk zijn de meeste activiteiten niet missionair en wordt er duidelijk over gecommuniceerd.

In het maatjes- project wordt een vrijwilliger bezocht en de statushouder aan wie deze gekoppeld zou kunnen worden. Dan volgt er nog een ontmoeting met de drie partijen om te kijken of er echt een klik is.

Daarna wordt na twee maanden met de vrijwilliger gesproken en vervolgens elke vier maanden, en twee keer per jaar wordt er toerusting gegeven. Zo verzorgt KLIK de koppeling, in 1 jaar tijd zo’n 50. De verschillende projecten zorgen ook voor nieuwe contacten en er bloeit steeds meer op. Zo zijn er plannen voor jongerenwerk, waarbij men contact zoekt met het jongerenwerk van The Mall.

De twee vrijwilligers die ik vanmiddag spreek, leggen er de nadruk op dat de ontmoeting en verbinding geen éénrichtingsverkeer is: onze samenleving kan ook leren van de nieuwkomers. Woorden als gastvrijheid, respect, hulpvaardigheid en saamhorigheid vallen.
Tegelijk signaleren ze ook de moeilijke kanten: veel statushouders én hun kinderen zijn getraumatiseerd. Wordt daar voldoende rekening mee gehouden? De taalbarrière is er nog zo één: het valt niet mee om de Nederlandse taal machtig te worden en tegelijk is dat zo broodnodig. Ook leer- en werkplekken zijn hard nodig.

KLIK wil een schakel zijn in de opvang en integratie van vluchtelingen en statushouders vanuit de christelijke levensovertuiging. Veel projecten lopen al en er borrelen nog steeds nieuwe ideeën op. Interessant om van dit initiatief kennis te nemen.

Meer informatie: www.klikgorinchem.com of facebook.nl/werkgroepklik

« Terug

Reacties op 'Werkbezoek Klik'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.