Laatste raadsvergadering voor het zomerreces

Begrotingsraad 201108 juli 2016

Donderdag 7 juli was het alweer de laatste vergadering voor het zomerreces. Traditioneel staat dan de Perspectiefnota op de agenda, waarin verleden, heden en toekomst van de gemeente financiën en beleid besproken worden. De lijnen naar de begroting van november worden dan uitgezet.

Een bijzondere vergadering, want deze coalitie heeft geen meerderheid meer door het aftreden van Eeuwit Klink, die vorig jaar omstreeks deze tijd net wethouder namens het CDA was geworden. Spannend was het om te zien of de financiële terughoudendheid, die deze coalitie steeds voor ogen heeft gehad, ook nu volgehouden kon worden. 

Er werden veel moties en amendementen ingediend, waarvan sommigen grote gevolgen zouden kunnen hebben voor de begroting: een motie over hondenbelasting bijvoorbeeld, ingediend door Tamara Hoogesteger (zelf hondenbezitster), zou zomaar een gat van 2 ton in onze financiën kunnen slaan. Voorlopig is ingestemd met in beeld brengen van dit vraagstuk, maar als de lijn van de indienster gevolgd gaat worden (geheven doelbelasting mag ook alleen maar aan dat doel worden besteedt), kan dat gevolgen hebben voor andere belastingen. Nog bonter maakte het nog maar net weer in de oppositie toegetreden CDA het, door als indiener te functioneren voor een ‘rommel-amendement’ waarin zowel zaken als onkruidbestrijding, onderhoud en maaien,de herinrichting van de Groenmarkt én het wegwerken van de wachtlijsten in de jeugdzorg waren opgenomen. 

Willekeurig waren daar ook bedragen aan gekoppeld (zo’n 7 ton bij elkaar) waardoor we in 2017 geen sluitende begroting zouden hebben, met het risico dat de provincie weer verscherpt toezicht op Gorinchem gaat houden. Overleg tussen coalitie en oppositie leverde wel op, dat het geld voor jeugdzorg eruit werd gehaald en er eerst een onderzoek komt hoe het met de wachtlijsten in Gorinchem zit ( want wellicht vallen die mee en het is ook maar de vraag of geld de oplossing biedt). Ook werden realistischer bedragen voor onderhoud en onkruidbestrijding opgenomen. 

Toch vond de ChristenUnie-SGP fractie het wel nodig de oppositie te wijzen op haar verantwoording om verstandige besluiten voor te stellen nu zij een meerderheid heeft. Tenslotte moeten voorstellen ook bekeken worden op financiële haalbaarheid. 

Onze fractie heeft een amendement ingediend waarin uit het overschot, dat alleen dit jaar ruim is, een bedrag van 260.000 euro gereserveerd wordt voor de bibliotheek in 2017 en 2018, anders dreigde deze in zwaar weer te komen. Verder hebben we een motie ingediend waarin het college werd opgeroepen zich in te zetten een goede openbaar vervoer verbinding te realiseren tussen de nieuwe wijk Hoog Dalem en het station/de stad. Beide voorstellen werden unaniem aangenomen.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Laatste raadsvergadering voor het zomerreces47,3 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Nieuwsarchief > 2016

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari