Reservering Huis van Inspiratie inzake de bibliotheek

Huis-van-inspiratie09 juli 2016

Voorstelnummer Perspectiefnota 2017-2020

Datum 7-7-2016

Van M.Molengraaf (ChristenUnie-SGP)

Onderwerp: Reservering Huis van Inspiratie inzake de bibliotheek

De raad van de gemeente Gorinchem in vergadering bijeen op 7-7-2016

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Raadsvoorstel Perspectiefnota 2017-2020 als volgt aan te vullen bij punt 3:
De in deze Perspectiefnota 2017-2020 opgenomen mutaties (+mutaties autonome ontwikkelingen, areaaluitbreidingen, nieuw beleid onontkoombaar/onbeïnvloedbaar, nieuw beleid wettelijk verplicht en nieuw beleid wenselijk) én een reservering van 260.000 euro voor het Huis van Inspiratie inzake de bibliotheek voor de jaren 2017 en 2018 te verwerken in een begrotingswijziging en mee te nemen bij het opwerken van de begroting 2017

Motivatie: Tijdens de presentatie j.l 23 juni in de parallelsessie Evaluatie cultuur ll is gebleken, dat de al ingeboekte bezuiniging ( van 130.000 euro structureel) op het Huis van Inspiratie die behaald zou moeten worden door clustering van verschillende functies onder 1 dak, niet gerealiseerd gaat worden. Dit zou gevolgen hebben voor de bibliotheek, die ondertekenaars niet wenselijk vinden. Omdat de financiële situatie in dit jaar het meest gunstige beeld biedt, is het verstandig nu voor de jaren 2017 en 2018 een reserve aan te leggen waarmee de functie,activiteiten en vernieuwingsslag van de bibliotheek veilig gesteld kunnen worden.

Marjo Molengraaf - (ChristenUnie-SGP)

Rutger van Breemen - (Groenlinks)

Attie Mager - (VVD)

Nanine van Dalen - (SP)

Everdien Hamann - (Gorcum Aktief)

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Reservering Huis van Inspiratie inzake de bibliotheek36,0 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Reacties op 'Reservering Huis van Inspiratie inzake de bibliotheek'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2016

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari